Nieuws

 • Hercules klaar voor de toekomst

  © VVD Hilvarenbeek

  De VVD hecht grote waarde aan Hercules als onmisbare voorziening voor het Diessense verenigings- en sportleven. Wij hebben daarom bepleit het gebouw met de nodige aanpassingen klaar te maken voor de toekomst. Lees verder

 • Herbouw school Doelakkers op huidige plek!

  © VVD Hilvarenbeek

  De basisschool in de Doelakkers moet hoognodig aangepakt worden. De VVD Hilvarenbeek heeft alle voors en tegens afgewogen en kiest voor nieuwbouw op de huidige locatie. Lees verder

 • Invoering Jeugdlintje krijgt unanieme steun!

  Donderdag 7 oktober heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het door VVD-raadslid Tycho Holleman ingediende initiatiefvoorstel om een jeugdlintje in de gemeente Hilvarenbeek in te voeren. Lees verder

 • Beeks leefstijlakkoord zet eerste stap naar gezonde generatie!

  Mede door de VVD-motie "De gezonde generatie" heeft de gemeente samen met de samenleving een leefstijl akkoord opgesteld. Hierin zijn naast sport en bewegen, meerdere aspecten meegenomen die samenhangen met het stimuleren van een gezonde leefstijl, zowel onder jongeren als ouderen. Lees verder

 • Kinderraad enthousiast over jeugdlintje

  Afgelopen woensdag hebben de leden van de kinderraad met VVD-raadslid Tycho Holleman gesproken en mee gedacht over zijn voorstel voor de instelling van een jeugdlintje in Hilvarenbeek. Lees verder

 • Groen licht voor GZC op Hispohalterrein!

  © Google Streetview

  Op 8 juli heeft de Hilvarenbeekse gemeenteraad na een woelige voorbereidingsperiode in meerderheid groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een gezondheidscentrum op het voormalige Hispohalterrein (in combinatie met woningbouw). Lees verder

 • "Koop lokaal" geldt ook voor de gemeente!

  © VVD Hilvarenbeek

  "Koop lokaal” was tijdens de coronapandemie een veel gehoorde leus. De VVD heeft de gemeente Hilvarenbeek opgeroepen om dit motto zelf ook te volgen en waar mogelijk lokale ondernemers ten minste de kans te geven om gemeentelijke opdrachten te verwerven. Lees verder

 • Op werkbezoek de wijken in!

  © VVD Hilvarenbeek

  De afgelopen week werden we als Beekse VVD weer op diverse plekken in onze gemeente gastvrij ontvangen, waar ondernemers en inwoners ons informeerden of hun visie met ons deelden. Lees verder

 • Van varkenshouderijen naar zorg en recreatie

  © Fam. Ketelaars

  Tijdens een tweetal werkbezoeken maakten we kennis met de families Ketelaars en Reijrink. Beiden stoppen met hun activiteiten als varkenshouder, maar waar de één plannen heeft om natuurhuisjes te ontwikkelen kiest de ander voor een toekomst in de zorg. Lees verder

 • 'Upcycle Village' op Ambrosiusweg: Ja!

  © vvdhilvarenbeek

  Met dit innovatief cluster van bedrijvigheid op het gebied van recycling van bouwmaterialen en duurzame energieopwekking op de Ambrosiusweg, maken we de weg vrij voor woningbouw, kleine bedrijvigheid en natuurontwikkeling in Haghorst. Provincie, denk met ons mee! Lees verder

 • Nieuwe insteek regionale inkoop lokale zorg!

  © vvdhilvarenbeek

  De kaders voor het regionaal inkoopbeleid op het gebied van lokale zorg worden weer een beetje concreter. Een amendement van VVD, CDA en HOI Werkt roept de regio op, in te zetten op maatwerk én de effectiviteit van de geleverde zorg in kaart te brengen. Lees verder

 • Welkom John en Joost!

  © VVD Hilvarenbeek

  Tijdens de digitale raadsvergadering van 29 april zijn John Koolwijk (Hilvarenbeek) en Joost Leenhouts (Diessen) benoemd als burgercommissie leden. Waar John de meeste affiniteit heeft met ruimtelijke zaken, weet Joost zich wel raad met het sociaal domein in de commissie Samenleving. Lees verder

 • VVD neemt initiatief voor invoering 'jeugdlintje'

  © VVD Hilvarenbeek

  Met de invoering van deze erkenning, geven we de jeugd de ruimte elkaar te inspireren, leren we onze jongeren maatschappelijk betrokken te zijn, maken we hen bewust van de lokale leefomgeving én luisteren we naar wat onze kinderen ons te vertellen hebben! Lees verder

 • Regeling (pre)mantelzorgwoningen verruimd!

  De VVD heeft vorig jaar met raadsbrede steun bepleit om voor Hilvarenbeek ruimhartigere regels te maken voor mantelzorgwoningen en het college heeft dat overgenomen! Lees verder

 • Door met oplossing landbouwverkeer, maar eerst beter uitwerken.

  © Tycho Holleman

  Tijdens de raadsvergadering van 25 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met een amendement van de VVD om verder te gaan met het proces om het landbouwverkeer om het dorp heen te geleiden. Lees verder

 • Doe mee met de optimisten!

  Juist nu is het belangrijk om betrokken te blijven. Sluit je daarom aan bij onze mooie club vol optimisten. Ga naar vvd.nl/word-lid en doe mee! Lees verder

 • VVD opnieuw de grootste in Hilvarenbeek!

  Met maar liefst 31,5% van de stemmen is de VVD in Hilvarenbeek opnieuw de grootste partij geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Wij danken alle kiezers voor het vertrouwen! Lees verder

 • Lokale zorg regionaal inkopen! Maar hoe?

  Er gaat veel geld om in het sociale domein, meer dan 130 miljoen euro. We vinden het dan ook van groot belang dat er goede en zorgvuldige keuzes worden gemaakt. Lees verder

 • Wat kan er beter in Nederland, en in Hilvarenbeek?

  Onze Tweede Kamer kandidaat Ruben Brekelmans (#30) gaat op maandag 15 maart (om 20.00 u) in gesprek met inwoners en VVD-leden uit de gemeente Hilvarenbeek. Meld je snel aan! Lees verder

 • Overlast heli's flink verminderd!

  Al in 2019 vroegen onze fractieleden Wil Vennix en Ronald Blok aandacht voor de overlast van overvliegende helicopters voor vooral Haghorst, Biest-Houtakker en Hilvarenbeek-Noord. Het heeft flink wat moeite gekost, maar uiteindelijk zijn de routes verlegd en ondervindt de kern van Haghorst minder last. Lees verder