Nieuws

 • Woonvisie unaniem vastgesteld

  In de vergadering van 4 juli – de laatste voor de zomervakantie – heeft de gehele Hilvarenbeekse gemeenteraad de Woonvisie vastgesteld, hoewel twee fracties – naar onze mening echt onterecht – veel kritiek hadden. Lees verder

 • College deelt zorgen VVD over tweerichtingsverkeer Hilverstraat

  Nadat de VVD schriftelijke vragen heeft gesteld over de verkeersveiligheid in de Hilverstraat nu deze weer is opengesteld voor tweerichtingsverkeer, heeft het College laten weten de situatie in de Hilverstraat te willen meenemen in een centrumplan. Lees verder

 • Aandacht voor overlast vliegverkeer leidt tot resultaten!

  De aandacht die de VVD vroeg voor de overlast van het vliegverkeer vanaf Gilze Rijen, heeft tot resultaten geleid. Klachten worden beter geregistreerd, de gemeente Lees verder

 • Hilvarenbeek gaat aan de slag met zonne- en windenergie

  Net als iedere gemeente in Nederland plaatst de energietransitie ook Hilvarenbeek voor een stevige opgave. Naast energiebesparing en zonnepanelen op daken e.d. is het onontkoombaar om ook grootschalige projecten op te zetten. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag het college groen licht gegeven om aan de slag te gaan met een beperkt aantal projecten voor zonneweiden en windturbines. Lees verder

 • Beekse raad schaft ambtsgebed af

  Incidentele bezoekers van de Hilvarenbeekse gemeenteraadsvergadering spraken er vaak hun verwondering over uit: wordt de vergadering echt geopend en afgesloten met een gebed? Past dat nog in deze tijd? En hoe verhoudt zich dit met de scheiding tussen kerk en staat? Lees verder

 • Lars van Riel, nieuw commissielid VVD Hilvarenbeek

  Maak kennis met Lars van Riel (21 jaar), ons kersverse burgercommissielid voor de commissie Samenleving! Lees verder

 • Schuldhulpverlening

  In de raadsvergadering van 28 maart is door de gemeenteraad de kadernota schuldhulpverlening besproken. De VVD heeft o.a. gepleit om ook ZZP’ers, agrariërs en andere werkenden met inkomensdruk zeker niet te vergeten. Samen met de collega’s van het CDA nam de VVD het initiatief om een motie in te dienen, die met meerderheid van stemmen is aangenomen. Lees verder

 • Gemeenteraad neemt afscheid van Burgemeester Palmen

  Op donderdag nam de gemeenteraad van Hilvarenbeek afscheid van Burgemeester Ryan Palmen. De Beekse raad heeft met warme en persoonlijke woorden afscheid genomen van een betrokken en zeer gewaardeerde burgervader. Lees hier de toespraak van onze fractievoorzitter Ronald Blok. Lees verder

 • VVD Verkiezingscafé 18 maart 2019

  UPDATE (18-3-2019) Het VVD Verkiezingscafé gaat vanavond NIET door in verband met de zorgelijke ontwikkelingen in Utrecht. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers. Lees verder

 • Vergeet gemeente Hilvarenbeek de kern Baarschot?

  Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Woonvisie en daarin wordt Baarschot ‘gewoon’ onder Diessen meegenomen. De VVD Hilvarenbeek vindt dat we Baarschot en de Baarschottenaren daarmee tekortdoen. Ons raadslid Wil Vennix heeft het college daarom gevraagd om o.a. in de Woonvisie, Baarschot wél als afzonderlijke kern mee te nemen. Lees verder

 • Langer thuis wonen met de Blijvers- en Verzilverlening

  In onze gemeente Hilvarenbeek is sprake van een hoge mate van vergrijzing. Geschikte woningen zijn er nauwelijks en de wachtlijst voor een appartement in De Clossenborch is al opgelopen naar langer dan een jaar! De VVD is dan ook blij met de Blijvers- en Verzilverlening die het mogelijk maakt om woningen levensloopbestendig te maken. Lees verder

 • Accountmanager bedrijven: uw gids op het gemeentehuis!

  Op voorstel van de VVD is in het raadsbrede programma-akkoord afgesproken ook in Hilvarenbeek accountmanagement voor bedrijven in te stellen. Het college heeft hier een medewerkster voor twee dagen per week voor vrijgemaakt: Jeske van Dommelen. De VVD Hilvarenbeek wenst Jeske veel succes en raadt alle ondernemers aan om in voorkomende gevallen contact met haar op te nemen. Lees verder

 • Krijgt de sloop van de Hispohal een vervelend staartje?

  In de afgelopen raadsvergadering stelde fractievoorzitter, Ronald Blok, een aantal vragen over de voortgang van de sloop van de oude Hispohal aan de Kennedylaan. Terecht zo bleek het! Lees verder

 • Overlast heli’s: college onderneemt toch actie

  Burgemeester Palmen heeft gezegd bereid te zijn om de verbinding te leggen met de vliegbasis en een informatieavond (mee) te organiseren en te bezien of er overleg op gang kan komen. Lees verder

 • Ondernemers overwegen vertrek uit Hilvarenbeek

  Afgelopen week presenteerden Frank Doomen, Richard Massop en Robert Rexwinkel hun rapport en hun conclusie is dat er een grote behoefte is aan bedrijfsgrond. De VVD Hilvarenbeek heeft hierover al eerder de noodklok geluid. Lees verder

 • College terughoudend met aanpak helikopteroverlast

  Op basis van het beperkte aantal klachten ziet het college geen aanleiding tot het nemen van acties. Voor de VVD aanleiding om in nader overleg te gaan met beide coöperaties en de individuele inwoners die ons hun klachten hebben doorgegeven. Lees verder

 • Meer aandacht voor helikoptervluchten Defensie

  De VVD Hilvarenbeek vraagt het college om overleg met Defensie: meer informatie voor onze inwoners en structureel overleg met als doel vermindering van de overlast. Lees verder

 • Provincie tegen Hilvarenbeek: bouwen, bouwen, bouwen!

  © VVD Hilvarenbeek

  Verslag van Wil Vennix: Op zaterdag 8 december jl. organiseerde de VVD de Brabantdag in het provinciehuis. Na een inspirerende en humoristische speech van minister Eric Wiebes over het klimaat heb ik deelgenomen aan een workshop over woningbouw. Lees verder

 • VVD pleit voor voortgang bouwen en bedrijventerreinen

  De VVD Hilvarenbeek heeft het college opgeroepen vaart te maken zowel het bouwen van woningen als het aanbieden van bedrijfsgrond. Aan beide is veel behoefte binnen onze gemeente en er moeten nu concrete resultaten komen. Lees verder

 • VVD wil duidelijk informatieplatform 'Wonen'

  De VVD Hilvarenbeek heeft geconstateerd dat vooral jongeren – maar ook senioren en doorstromers – een platform missen waarop alle relevante informatie over kopen en huren is te vinden. Daarom roept de VVD het college op een nieuwe Website te lanceren: woneninhilvarenbeek.nl Lees verder