Nieuws

 • VVD bezorgd over torenhoge winsten in de jeugdzorg!

  De steeds verder oplopende gemeentelijke uitgaven voor het sociaal domein en de Jeugdzorg in het bijzonder baart de VVD grote zorgen. Veel gemeenten komen op financieel gebied verder onder druk omdat de Rijksbijdrage en de uitgaven voor jeugdzorg niet in evenwicht zijn. Lees verder

 • Begroting moet sluitend zonder ozb-verhoging!

  Wat de VVD betreft, stelt de raad op 15 november alsnog een sluitende begroting vast zónder ozb-verhoging. Zo staat het in het VVD-verkiezingsprogramma én in het raadsbreed akkoord en daar gaan we ons sterk voor maken, in het belang van alle inwoners van de gemeente Hilvarenbeek. Lees verder

 • VVD zet Kindertrendrede op de agenda

  Op 9 juli bood de Hilvarenbeekse kinderraad zijn Kindertrendrede aan de ‘gewone’ gemeenteraad aan. De VVD vindt het een gemiste kans om niets met deze adviezen te doen en heeft daarom voorgesteld de Kindertrendrede in de commissie te bespreken. Lees verder

 • VVD wenst Haghorst succes!

  De VVD is erg tevreden over de manier waarop de inwoners van Haghorst, de Coöperatie voorop, samen met de gemeente een plan hebben opgesteld voor de toekomst van hun kern. Lees verder

 • Praat mee over financieel beleid gemeente!

  De gemeente Hilvarenbeek verkeert financieel in zwaar weer. Op voorstel van de VVD vragen we alle inwoners van onze gemeente om mee te denken en praten, over hoe we de tekorten kunnen dichten. Het gaat immers om úw gemeente en hoe die het geld binnenhaalt en besteedt. Lees verder

 • Hilvarenbeek treedt toe tot Regenboog gemeenten

  © Jeroen Verhelst

  Gister heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een motie, op initiatief van VVD-raadslid Tycho Holleman, om voortaan als regenbooggemeente verder te gaan, en om sociale acceptatie, veiligheid en het in hun kracht zetten van LHBTI'ers in gemeentelijk beleid mee te nemen. Lees verder

 • VVD vraagt college beleid te ontwikkelen rond (pre) mantelzorgwoningen

  De VVD fractie ontvangt steeds vaker vragen over het realiseren van mantelzorgwoningen op eigen terrein. Dergelijke aanvragen worden nu afgewezen, wanneer zorg nog niet direct nodig is. Maar als je gezondheidsproblemen voor wilt zijn, moet je op tijd plannen maken. Daarom vraagt de VVD-fractie aan het college om beleid te ontwikkelen voor pre-mantelzorgwoningen. Lees verder

 • Schaf precariobelasting op terrassen af

  Voor de VVD en LEV weegt die opbrengst voor de gemeente niet op tegen de last die de ondernemers ervan hebben. Daarom hebben de fracties de raad voorgesteld om de terrasbelasting met ingang van 2020 te laten vervallen. Lees verder

 • VVD wil uitstel lokale belastingen voor Beekse ondernemers

  Het zijn bizarre tijden. Voor iedereen! Maar zeker ook voor ondernemers, ZZPers en het MKB. Bijvoorbeeld in de horeca, waar de ondernemers hun zaken zien leegstromen. Het kabinet heeft immers vanmiddag (15 maart) besloten dat de horeca de deuren tot tenminste 6 april moet sluiten. Het coronavirus raakt onze ondernemers dus erg hard. Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd, om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Maar wat kunnen we lokaal? Lees verder

 • Aandacht voor Helikopteroverlast levert resultaten op!

  De VVD vraagt al geruime tijd aandacht voor de overlast door laagvliegende helikopters over onze gemeente. Dat heeft volgende resultaten opgeleverd. Op 4 maart wordt er een informatieavond georganiseerd en Hilvarenbeek krijgt een vaste plaats in de COVM! Lees verder

 • VVD spoort aan tot actie voor uitbreiding bedrijventerreinen

  Ambrosiusweg uitgesteld, Mierbeek-Noord afgesteld! In de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek er geen meerderheid te zijn voor uitbreiding van de Mierbeek. Een uitbreiding op de Ambrosiusweg stuitte op veel vragen vanuit diverse fracties. Resultaat? Een uitgekleed raadsvoorstel waar alleen de Slibbroek nog van over bleef. Reden voor de VVD het college op te roepen tot actie en opnieuw op zoek te gaan naar ruimte voor uitbreiding. Ondernemers zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar dragen ook bij aan de leefbaarheid in de kernen. Lees verder

 • Duidelijkheid over Helikopteroverlast

  Tijdens de raadsvergadering van 12 december heeft de VVD wederom aandacht gevraagd voor de overlast die veel inwoners van Hilvarenbeek ervaren door laag overvliegende helikopters. Wethouder van de Loo heeft aangegeven dat er in het eerste kwartaal van 2020 alsnog een informatieavond wordt georganiseerd. Lees verder

 • VVD ontevreden over financieel beleid college

  De VVD Hilvarenbeek vindt dat het college geen solide financieel beleid voert. Wij verwachten dat de moeilijke financiële positie nog wel even zal voortduren en ziet daarom graag voorjaar 2020 een document waarin alle mogelijke bezuinigingen en opbrengstverhogingen zijn opgenomen. De raad kan daaruit vervolgens een keuze maken. Een verhoging van de toeristenbelasting met 1/3 vinden we niet verstandig (wordt het motto dan: “het is hier echt… duur”?) en oneerlijk (als gevolg van met Beekse Bergen gesloten deal gaat de toeristenbelasting voor hen niet omhoog). Lees verder

 • VVD: uitstel behandeling verzoeken niet akkoord!

  De VVD Hilvarenbeek heeft diverse signalen gekregen dat de gemeente aan initiatiefnemers laat weten dat het door hen ingediende verzoek “vanwege de vele werkzaamheden op de afdeling minimaal een half jaar” niet inhoudelijk zal worden beoordeeld. De VVD vindt dit onacceptabel! Lees verder

 • VVD Hilvarenbeek pleit bij PS voor zorgvuldige besluitvorming

  © Brabant.nl / Foto: Olaf Smit

  De VVD Hilvarenbeek heeft de VVD-fractie in Provinciale Staten gevraagd om geen overhaaste besluiten te nemen die onomkeerbare gevolgen kunnen en zullen hebben, allereerst voor onze veehouders maar indirect ook iedereen in onze provincie. Lees verder

 • VVD-voorstel voor sluitende meerjarenbegroting

  Bij de behandeling van de Voorjaarsnota werd duidelijk dat de gemeente Hilvarenbeek in 2020 te maken te zou krijgen met een tekort op de begroting, wat in de jaren erna alleen nog maar zou oplopen. Het college beloofde daarom in het najaar met "knoppen om aan te draaien" zou komen, zodat de raad keuzes kon maken om de tekorten terug te dringen. Totaal onverwacht komt het college terug op die afspraak. De VVD Hilvarenbeek​ is het daar niet mee eens en wil vasthouden aan de afgesproken procedure. De begroting voor 2020 staat namelijk niet op zich, er is een sterke samenhang met de jaren daarna. Gelukkig is ons voorstel hiervoor unaniem gesteund door de andere fracties, waarmee we een raadsbreed signaal afgegeven aan het college. Lees verder

 • Woonvisie unaniem vastgesteld

  In de vergadering van 4 juli – de laatste voor de zomervakantie – heeft de gehele Hilvarenbeekse gemeenteraad de Woonvisie vastgesteld, hoewel twee fracties – naar onze mening echt onterecht – veel kritiek hadden. Lees verder

 • College deelt zorgen VVD over tweerichtingsverkeer Hilverstraat

  Nadat de VVD schriftelijke vragen heeft gesteld over de verkeersveiligheid in de Hilverstraat nu deze weer is opengesteld voor tweerichtingsverkeer, heeft het College laten weten de situatie in de Hilverstraat te willen meenemen in een centrumplan. Lees verder

 • Aandacht voor overlast vliegverkeer leidt tot resultaten!

  De aandacht die de VVD vroeg voor de overlast van het vliegverkeer vanaf Gilze Rijen, heeft tot resultaten geleid. Klachten worden beter geregistreerd, de gemeente Lees verder

 • Hilvarenbeek gaat aan de slag met zonne- en windenergie

  Net als iedere gemeente in Nederland plaatst de energietransitie ook Hilvarenbeek voor een stevige opgave. Naast energiebesparing en zonnepanelen op daken e.d. is het onontkoombaar om ook grootschalige projecten op te zetten. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag het college groen licht gegeven om aan de slag te gaan met een beperkt aantal projecten voor zonneweiden en windturbines. Lees verder