Nieuws

 • Aansluiting op elektriciteitsnetwerk is serieus knelpunt

  Onlangs werd bekend dat er grote problemen zijn met nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet. Wil Vennix en Joost Leenhouts hebben namens de VVD Hilvarenbeek aan het college gevraagd welke gevolgen dit heeft voor de gemeente Hilvarenbeek. Lees verder

 • Zorgen over aanrijdtijden ambulances

  Recent ontving de VVD vragen en opmerkingen over de aanrijdtijden van ambulances naar onze gemeente. Fractievoorzitter, Ronald Blok, deed onderzoek naar deze aanrijdtijden. De resultaten gaven genoeg reden voor vragen aan het college. Lees verder

 • Perspectief voor onze lokale ondernemers

  © VVD Hilvarenbeek

  De vorige keer schreven we dat we als Beekse VVD in de laatste raadsvergadering 6 voorstellen hebben ingediend ter verbetering van het plan dat HOI Werkt heeft opgesteld voor het beleid in de komende raadsperiode. We hebben ons daarbij gebaseerd op ons verkiezingsprogramma en de 6 ‘Kernpunten’ daarin. In dit artikel gaan we nader in op de 2 voorstellen die betrekking hebben op de ondernemers in onze gemeente. Lees verder

 • Verbetervoorstellen VVD door HOI Werkt afgewezen

  Zoals bekend heeft HOI Werkt een akkoord opgesteld voor het beleid in de komende raadsperiode. De VVD heeft in de laatste raadsvergadering 6 voorstellen ter verbetering van het opgestelde akkoord ingediend. Daarbij hebben we mede gebruik gemaakt van reacties die inwoners en organisaties hebben ingebracht, maar die door HOI Werkt niet zijn overgenomen. Lees verder

 • VVD Hilvarenbeek ondersteunt motie zorgvuldig stikstofbeleid

  © Vvdhilvarenbeek

  We hebben een stikstofprobleem in Nederland en dat moet aangepakt worden. Maar wel op een zorgvuldige wijze. Gebaseerd op feiten in plaats van modellen. Lees verder

 • Provincie overstag! Toch aanpassingen N395.

  © VVD Hilvarenbeek

  Na de reconstructie van de N395 (provinciale weg Hilvarenbeek-Oirschot) kreeg de VVD-fractie veel klachten van inwoners over een aantal aspecten. Onze raadsleden Wil Vennix en Joost Leenhouts hebben daar vervolgens aandacht voor gevraagd zowel bij de provincie als de gemeente. Op twee punten wordt daar nu aan tegemoet gekomen. Lees verder

 • Nieuwe raads- en commissieleden enthousiast van start

  © VVD Hilvarenbeek

  Na de gemeenteraadsverkiezingen is het politieke proces weer van start gegaan. De VVD Hilvarenbeek heeft haar fractie zien groeien van drie naar vijf raadsleden. Daarnaast hebben we diverse nieuwe commissieleden kunnen verwelkomen. Lees verder

 • VVD en CDA kritisch over werving wethouders HOI Werkt via gemeente

  © VVD Hilvarenbeek

  De gemeente plaatste onlangs vacatures voor nieuwe wethouders. Maar niet de gemeente Hilvarenbeek zoekt wethouders, de partij HOI Werkt zoekt wethouders. En dat is toch echt iets anders. Lees verder

 • Conclusie is helder: HOI Werkt wil macht niet écht delen

  Na de reactie van HOI Werkt vandaag tijdens de openbare bijeenkomst, kan de VVD maar één conclusie trekken en dat is dat HOI Werkt de macht niet écht, daadwerkelijk, wil delen met CDA en VVD. Echter, in naam meedoen maar niet echt mee mogen sturen, daar passen we voor. De VVD beëindigt daarom onze deelname aan het proces. Lees verder

 • VVD wil duidelijkheid over proces naar nieuw college

  HOI Werkt heeft VVD en CDA gevraagd om te gaan onderzoeken of ze samen het nieuwe gemeentebestuur kunnen gaan vormen. De VVD heeft afgelopen maandag laten weten het door HOI Werkt voorgestelde proces te complex en tijdrovend te vinden. Lees verder

 • Uitreiking Sjef Roberts/KHC Studiebeurs

  © VVD Hilvarenbeek

  Tijdens het concert van het Project-orkest en Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 werd op zondagochtend de Sjef Roberts/KHC Studiebeurs uitgereikt aan trompettist Rico v.d. Hout (16 jaar). Van harte gefeliciteerd Rico met dit mooie resultaat. Lees verder

 • Aan de slag!

  Op dinsdagavond namen we afscheid van de ‘oude’ gemeenteraad. Daarmee namen we -na twaalf jaar- afscheid van ons raadslid Tycho Holleman. De avond erna werden de nieuwe raads- en commissieleden geïnstalleerd. Lees verder

 • Coalitiebesprekingen van start

  HOI Werkt heeft het initiatief genomen om de coalitiebesprekingen te starten. Zij kiezen ervoor om niet alleen te gaan regeren, maar hebben de VVD en het CDA uitgenodigd om gesprekken te gaan voeren over de nieuwe bestuursvorm in Hilvarenbeek. Lees verder

 • Van 3 naar 5 zetels!

  © VVD Hilvarenbeek

  De VVD Hilvarenbeek heeft een fantastische uitslag behaald tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Met ruim 30% van de stemmen zijn we van 3 naar 5 zetels gegaan! Wij danken u voor het vertrouwen! Lees verder

 • VVD spant zich in voor snelfietspad langs kanaal

  © VVD Hilvarenbeek

  Onder de naam F58 werkt de provincie, onder aansturing van de VVD-gedeputeerde voor mobiliteit Suzanne Otters, aan een snelfietsroute dwars door Brabant. In de gemeente Hilvarenbeek moet deze route langs het Wilhelminakanaal komen. De VVD Hilvarenbeek juicht dit initiatief toe, allereerst vanwege het belang voor het toerisme. Lees verder

 • Tycho Holleman beëdigd als Staten-lid

  Vandaag werd Tycho Holleman, #4 op de kandidatenlijst beëdigd als lid van de Provinciale Staten-fractie van de VVD. We feliciteren Tycho met deze mooie uitdaging! Lees verder

 • Jong en oud, hand in hand in Hilvarenbeek!

  © VVD Hilvarenbeek

  De VVD kijkt terug op een interessante avond, met een gevarieerd programma en een mooie invulling aan het thema gezond & gelukkig (blijven) wonen in gemeente Hilvarenbeek. Lees verder

 • VVD on Tour 12 maart in Esbeek, de Biest & Hilvarenbeek

  © VVD Hilvarenbeek

  In aanloop naar de gemeenbteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart trekt de VVD door de kernen van de Gemeente Hilvarenbeek. Lees verder

 • VVD on Tour van start!

  © VVD Hilvarenbeek

  Zaterdag 5 maart trokken verschillende VVD-kandidaten naar Den Horst in Haghorst en Hercules in Diessen om daar in gesprek te gaan met de inwoners en belangenbehartigers van Haghorst, Baarschot en Diessen. Het leverde leuke en goede gesprekken op! Lees verder

 • Thema-avond 8 maart: Gezond en gelukkig (blijven) wonen in Hilvarenbeek.

  © VVD Hilvarenbeek

  Op dinsdag 8 maart organiseert de VVD Hilvarenbeek een thema-avond met boeiende sprekers rondom het thema ‘healthy aging’, ofwel gelukkig en gezond oud worden. Hoe houden we onze kernen leefbaar voor jong tot oud staat hierbij centraal. Lees verder