Verbetervoorstellen VVD door HOI Werkt afgewezen

Zoals bekend heeft HOI Werkt een akkoord opgesteld voor het beleid in de komende raadsperiode. De VVD heeft in de laatste raadsvergadering 6 voorstellen ter verbetering van het opgestelde akkoord ingediend. Daarbij hebben we mede gebruik gemaakt van reacties die inwoners en organisaties hebben ingebracht, maar die door HOI Werkt niet zijn overgenomen.

Helaas is slechts 1 voorstel overgenomen, de overige 5 zijn door HOI Werkt afgewezen. Gevreesd moet worden dat daarmee de toon is gezet voor de komende vier jaar: HOI Werkt gaat in de gemeenteraad met 9 zetels alle beslissingen nemen en laat zich aan de 8 zetels van VVD en CDA weinig of niets gelegen liggen. Getalsmatig kan dat, HOI Werkt heeft de macht dit zo te doen, maar een coalitie met zo’n smal draagvlak is ongekend in onze gemeente. Is dit in het belang van de inwoners van Hilvarenbeek?


VVD: woningbouw hoogste prioriteit

Het verbetervoorstel dat overgenomen is, gaat over verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, één van de 6 kernpunten uit het VVD-verkiezingsprogramma. Een tweede voorstel betreft de woningbouw. We stellen daarin voor om als harde doelstelling op te nemen dat deze raadsperiode minimaal 500 nieuwe woningen voor onze inwoners worden gebouwd. Verder wijzen diverse insprekers (o.a. Platform Woningbouw en KBO HEB) er in hun reacties op dat in het HOI Werkt-akkoord veel nadruk wordt gelegd op ‘dorps bouwen’, veel groen in de wijk en het dorp niet uitbreiden. Net als de insprekers heeft de VVD voorgesteld om woningbouw voor onze inwoners prioriteit 1 te maken en dit door de andere ambities niet in het gedrang te laten komen. Helaas is dit dus door HOI Werkt afgestemd. Helaas krijgt woningbouw de komende vier jaar dus niet de hoogste prioriteit.


De andere voorstellen die HOI Werkt heeft weggestemd gaan over een gezond financieel beleid, voldoende grond voor bedrijfsterrein ook na 2026, perspectief voor onze agrarische ondernemingen en de Hoge Zij. HOI Werkt heeft namelijk al bepaald dat de Hoge Zij zal worden afgesloten. Wij hebben voorgesteld om ook alternatieven (zoals autoluw maken en gedeeltelijke afsluiting) te onderzoeken. Opmerkelijk genoeg wil HOI Werkt over dit onderwerp ineens geen participatie van inwoners en andere belanghebbenden, terwijl dat elders in het akkoord telkens terugkomt. Geen participatie dus als het je niet goed uitkomt?


Wethouders niet uit de eigen gemeente

Verder droeg HOI Werkt drie wethouders voor die alle drie niet in onze gemeente wonen (en ook niet gaan verhuizen). De VVD Hilvarenbeek heeft in de campagne duidelijk uitgesproken een sterke voorkeur te hebben voor wethouders uit de eigen gemeente en had daarvoor ook een eigen kandidaat. CDA had diezelfde voorkeur en ook HOI Werkt schreef in de vacature dat een wethouder uit Hilvarenbeek ‘een pre’ was. Helaas heeft dat laatste geen resultaat gehad. Omdat de VVD (en ook het CDA) door HOI Werkt volledig buiten de selectie is gehouden, hebben we blanco gestemd. De wethouders zijn daardoor, net als het akkoord, met de kleinst mogelijke meerderheid van 9 stemmen benoemd. Niettemin treden we de wethouders positief tegemoet en hopen we dat ze hun belofte om er te zijn voor álle inwoners (ook de 48,5% die niet op HOI Werkt heeft gestemd) waarmaken. We wensen hen veel succes bij hun belangrijke werkzaamheden.