Provincie overstag! Toch aanpassingen N395.

Na de reconstructie van de N395 (provinciale weg Hilvarenbeek-Oirschot) kreeg de VVD-fractie veel klachten van inwoners over een aantal aspecten. Onze raadsleden Wil Vennix en Joost Leenhouts hebben daar vervolgens aandacht voor gevraagd zowel bij de provincie als de gemeente. Op twee punten wordt daar nu aan tegemoet gekomen.

© VVD Hilvarenbeek

Het eerste punt betreft de inritconstructies bij de zijstraten in de kom van Diessen. Deze waren zo steil en krap aangelegd dat ze moeilijk te namen waren. Er waren zelfs berichten over schade aan auto’s. Aangekondigd is dat de huidige inritblokken van 50 cm lengte worden vervangen door blokken van 70 cm. De hellingen worden daardoor langer en minder steil.


Het tweede punt gaat over het fietspand van Hilvarenbeek naar Diessen aan de kant van Annanina’s Rust. Het is daar erg donker, wat door veel fietsers als (sociaal) onveilig wordt ervaren. De provincie wil hier niets aan doen omdat de verlichting voldoet aan de regels, maar staat wel toe dat de gemeente Hilvarenbeek eventueel zelf openbare verlichting plaatst. Het college zal de raad hiervoor een voorstel voorleggen.


De VVD bedankt wethouder Ted van de Loo voor zijn inzet hiervoor.