Nieuwe raads- en commissieleden enthousiast van start

Na de gemeenteraadsverkiezingen is het politieke proces weer van start gegaan. De VVD Hilvarenbeek heeft haar fractie zien groeien van drie naar vijf raadsleden. Daarnaast hebben we diverse nieuwe commissieleden kunnen verwelkomen.

© VVD Hilvarenbeek

Sportaccommodatiebeleid

In de Commissie Samenleving zitten de raadsleden Ronald Blok, Chantalle Reijrink en Lars van Riel. Daarnaast is Ilse Zoontjes benoemd tot commissielid. Ilse is 18 jaar en ze zit in 6VWO.

Ilse kon meteen, samen met Lars, ‘aan de bak’ in een vergadering over het nieuwe sportaccommodatiebeleid. Op voorstel van de VVD heeft de raad besloten dat dit nieuwe beleid er moet komen, omdat het huidige beleid sterk verouderd is. Gevolg is dat verzoeken van verenigingen ad hoc worden beoordeeld, wat ongelijke behandeling in de hand kan werken. Het ging in deze vergadering nog niet om de inhoud van het beleid maar over hoe het proces aangepakt moet worden. Lars en Ilse hebben namens de VVD bepleit om voortgang te maken … EN VERDER?

Speeltuin De Welder

In de Commissie Ruimte zitten de raadsleden Wil Vennix en Joost Leenhout en de commissieleden Bram Schilders, Ad Broeckx en Huub van Dongen. Bram maakte afgelopen donderdag zijn debuut met een pleidooi voor het opwaarderen van het speeltuintje in De Welder in Haghorst. De buurtvereniging heeft daar bij de gemeente om gevraagd. Bram ondersteunde dat verzoek en wees erop dat de VVD bijvoorbeeld ook voor het wijkpark Doelakkers/Slibbroek heeft gepleit voor het plaatsen van fitnesstoestellen, zodat er ook gesport kan worden. De wethouder zegde toe om dit te bespreken en was met name positief over de suggestie om de financiering mee te nemen in de exploitatie van het bestemmingsplan De Welder 2.