Coalitiebesprekingen van start

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Ruim 30,5% van de kiezers in Hilvarenbeek hebben hun stem uitgebracht op de VVD! Hierdoor zijn we van 3 naar 5 zetels gegaan in de gemeenteraad. Een fantastisch resultaat! Nog nooit behaalde de VVD zoveel zetels in de gemeenteraad. De VVD Hilvarenbeek behoort hiermee tot de beste afdelingen in Nederland, we staan op de 4e plaats!

HOI Werkt heeft tijdens de verkiezingen een absolute meerderheid in de raad gehaald, zij bezetten 9 zetels. Het CDA behield zijn 3 zetels.

HOI Werkt heeft het initiatief genomen om de coalitiebesprekingen te starten. Zij kiezen ervoor om niet alleen te gaan regeren, maar hebben de VVD en het CDA uitgenodigd om gesprekken te gaan voeren over de nieuwe
bestuursvorm in Hilvarenbeek. Op donderdag 24 maart werd de aftrap gegeven tijdens een openbare bijeenkomst.

Na een korte duiding van de verkiezingsuitslag volgde een presentatie door HOI Werkt waarin zij het proces
om te komen tot een nieuwe bestuursvorm presenteerden. HOI Werkt gaat hierbij uit van een samenlevingsakkoord, wat in feite neerkomt op een raadsbreed akkoord maar dan met belangrijke participatie vanuit de bevolking.

Omdat de presentatie kort voor de openbare bijeenkomst werd ontvangen heeft de VVD zich beperkt tot het stellen van vragen. Tijdens de eerstvolgende fractievergadering wordt de presentatie besproken en zal de VVD tot een standpunt komen.

We gaan nadenken wat de beste bestuursvorm is, hoe we recht kunnen doen aan alle mensen die gestemd hebben op de VVD en wat het beste is voor Hilvarenbeek.

Begin april volgt er een vervolggesprek tussen de drie partijen.