VVD spant zich in voor snelfietspad langs kanaal

Onder de naam F58 werkt de provincie, onder aansturing van de VVD-gedeputeerde voor mobiliteit Suzanne Otters, aan een snelfietsroute dwars door Brabant. In de gemeente Hilvarenbeek moet deze route langs het Wilhelminakanaal komen. De VVD Hilvarenbeek juicht dit initiatief toe, allereerst vanwege het belang voor het toerisme.

© VVD Hilvarenbeek

Daarnaast is tijdens onze tour door de kernen gemeld dat de sportverenigingen uit Haghorst en Biest-Houtakker nauw gaan samenwerken en dat betekent dat (veelal jonge) leden afwisselend op het ene en het nadere sportcomplex trainen en spelen. Een goede, maar vooral ook goed verlichte fietsroute tussen beide kernen is dan noodzakelijk. Enkele weken geleden stond in de krant dat de gemeente Hilvarenbeek niet zou meewerken aan de komst van de snelfietsroute. Daarom heeft raadslid Tycho Holleman hier in de laatste raadsvergadering van deze periode opheldering over gevraagd bij het college. 

 

De wethouder gaf als antwoord op de vragen van de VVD aan dat er deze week alsnog een intentieovereenkomst tussen de provincie, de andere gemeenten en dus ook Hilvarenbeek is ondertekend. Verder heeft de wethouder toegezegd dat het college ook kijkt naar een betere verlichting op het fietspad tussen Haghorst en Biest-Houtakker, maar dat dit niet gemakkelijk is, omdat dit door een natuurgebied loopt. Voor eind van dit jaar zou meer duidelijk moeten zijn over de komst van de snelfietsroute. De VVD zal dit proces kritisch blijven volgen en zal zich er voor inzetten om deze snelfietsroute te realiseren om de leefbaarheid in deze kernen te verhogen.