Invoering Jeugdlintje krijgt unanieme steun!

Donderdag 7 oktober heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het door VVD-raadslid Tycho Holleman ingediende initiatiefvoorstel om een jeugdlintje in de gemeente Hilvarenbeek in te voeren.

Met het jeugdlintje kunnen jongeren die iets bijzonders voor de samenleving hebben gedaan in het zonnetje worden gezet. Verder is het jeugdlintje er ook om de rest van de jongeren te laten inspireren om zich net zo voor de samenleving en leefbaarheid van onze dorpen in te zetten als de ontvangers van een lintje. "Dit voorstel is daarmee ook in lijn met het recent door ons vastgestelde beleid, waarbij we de focus op de jeugd leggen en kinderen en jongeren stimuleren om het beste uit zichzelf te halen" aldus Tycho Holleman in zijn toelichting bij het initiatiefvoorstel. 


Het is nu aan het college om het voorstel verder uit te werken, waarbij ook nadrukkelijk is gevraagd om de kinderraad en een vertegenwoordiging van de jeugd tussen 12 en 21 jaar te betrekken. Het gaat dan om het uitwerken van criteria wanneer iemand in aanmerking komt,  hoe de voordrachten worden geregeld en de vormgeving van het lintje. Na de uitwerking kan ook pas het eerste jeugdlintje worden uitgereikt. Zet cookies aan om de video te tonen.