Beeks leefstijlakkoord zet eerste stap naar gezonde generatie!

Mede door de VVD-motie "De gezonde generatie" heeft de gemeente samen met de samenleving een leefstijl akkoord opgesteld. Hierin zijn naast sport en bewegen, meerdere aspecten meegenomen die samenhangen met het stimuleren van een gezonde leefstijl, zowel onder jongeren als ouderen.

Een gezonde leefstijl bestaat onder andere uit bewegen, goede voeding, een balans tussen ontspanning- en inspanning en veilig en respectvol contact. Deze onderwerpen zijn niet los van elkaar te zien om tot een gezonde leefstijl te komen. De VVD vroeg het college in samenhang te streven naar een gezonde generatie waarbij alle aspecten van een gezonde leefstijl voorbij komen. Deze vraag van de VVD werd raadsbreed gesteund. Het leefstijlakkoord is een eerste stap in de uitwerking hiervan. 


Met het leefstijlakkoord wordt ingezet op mentaal en fysiek welbevinden, met de achterliggende gedachte dat iemand die goed in zijn of haar vel zit gezonder leeft. In het leefstijlakkoord maken de gemeente en de samenleving (sportverenigingen, bibliotheek, scholen, GGD) afspraken over actiepunten op onder andere het gebied van alcoholgebruik, roken, het tegengaan van overgewicht, een gezonde omgeving en het stimuleren sporten en bewegen. Voor deze actiepunten is voor de komende drie jaar een budget van 10.000 euro vanuit het rijk beschikbaar.