"Koop lokaal" geldt ook voor de gemeente!

"Koop lokaal” was tijdens de coronapandemie een veel gehoorde leus. De VVD heeft de gemeente Hilvarenbeek opgeroepen om dit motto zelf ook te volgen en waar mogelijk lokale ondernemers ten minste de kans te geven om gemeentelijke opdrachten te verwerven.

© VVD Hilvarenbeek

Het college heeft geantwoord dat principe ook te volgen, maar tevens aangegeven dat er wettelijke regels zijn over aanbesteding om discriminatie te voorkomen.

De VVD snapt dat maar vindt dat het inschakelen van een lokaal bedrijf ook objectieve voordelen kan bieden en dat het aspect ‘nabijheid’ dus wel degelijk mag worden meegewogen bij de selectie. Bovendien hebben we kennis genomen van een aantal gevallen waarin Beekse ondernemers het ervaren dat ze ten onrechte geen kans hebben gekregen om aan de gemeente te leveren.

Het college heeft toegezegd hierover met Ondernemend Hilvarenbeek en met de individuele ondernemers die het betreft, in overleg te gaan.

Heeft u hier vragen, opmerkingen of tips over? Neem dan contact op met VVD-raadslid Wil Vennix (wil.vennix@planet.nl).

De volledige vragen van de VVD-fractie en de antwoorden van het college leest u hieronder in de bijlagen.