Van varkenshouderijen naar zorg en recreatie

Zelfs aan de formatietafel wordt er over gesproken: de intensieve veehouderij. In Hilvarenbeek wordt al langer gekeken hoe boerenbedrijven die willen stoppen, hun bedrijf kunnen saneren of voortzetten met een andere invulling. Deze week werd een delegatie van de VVD-fractie door twee Beekse varkenshouders ontvangen die hun stallen opruimen en op een andere manier met hun onderneming verder gaan.

© Fam. Ketelaars

Op maandag werd onze fractie welkom geheten door de familie Reijrink van zorgboerderij De Wederloop aan de Lage Haghorst. Eric en Chantalle gaven daar uitleg over hun plannen. Die omvatten het stoppen met de intensieve varkenshouderij, het uitbouwen van hun zorgboerderij en het creëren van 17 ha natuur. Het uitbouwen van de zorgboerderij omvat in fase 2 ook 24 uurs opvang. Naast een rondleiding en uitleg was uiteraard ook tijd voor het stellen van vragen en discussie. De fractie heeft op deze manier een goed beeld gekregen van het totale project.

Woensdag kwam het bedrijf van de familie Ketelaars in Biest-Houtakker aan bod. Nu zij zijn gestopt met de intensieve varkenshouderij aan de Klein Westerwijksestraat, is er een start gemaakt met de sloop van de stallen. Het plan waarmee de familie Ketelaars verder wil, omvat het creëren van 6 hectare natuur met daarin maximaal 25 kleine natuurhuisjes die ingepast worden in het landschap. Voor dit landschap zijn inmiddels de eerste boompjes geplant.

Uitgangspunt voor de VVD is om dit soort initiatieven te ondersteunen: wij willen ruimte voor ondernemers en ondernemerschap, zeker ook voor agrarische ondernemers die na afbouw van de intensieve veehouderij nieuwe activiteiten willen starten. Natuurlijk moet bij de uitwerking goed gekeken worden naar andere belangen, zoals mogelijke overlast voor de omgeving en de impact op andere ondernemers. Wij wensen de families Ketelaars en Reijrink succes bij de realisatie van hun plannen.