'Upcycle Village' op Ambrosiusweg: Ja!

De Haghorstse bedrijven Roozen-van Hoppe en Reyrink Groep zijn al geruime tijd bezig met een verplaatsing naar de Ambrosiusweg, in het noordelijkste puntje van de gemeente Hilvarenbeek tussen de A58 en de N269.

© vvdhilvarenbeek

Ze willen daar een ‘Upcycle Village’ ontwikkelen: een innovatief cluster van bedrijvigheid op het gebied van recycling van bouwmaterialen, duurzame energieopwekking e.d. Voor de vrijkomende locaties worden in overleg met de gemeente nieuwe bestemmingen gevonden:  woningbouw, kleine bedrijvigheid en natuurontwikkeling.

De VVD Hilvarenbeek staat positief tegenover deze verplaatsing en vindt de Ambrosiusweg een prima plek. Helaas is onlangs gebleken dat deze ontwikkeling stuit op provinciale regelgeving in verband met waterberging. Samen met de andere fracties in de raad hebben we in de laatste raadsvergadering de provincie, het waterschap en de regio opgeroepen om die bezwaren weg te nemen en mee te werken aan de bedrijfsverplaatsing.