Regeling (pre)mantelzorgwoningen verruimd!

De vraag naar mantelzorgwoningen wordt steeds groter: denk aan een ouder(paar) op leeftijd dat in een uitbouw of tijdelijke woning in de tuin bij een kind gaat wonen. Of aan een volwassen kind met een beperking dat min of meer zelfstandig wil wonen, maar wel op korte afstand van de mantelzorgende ouder of andere naaste.

Landelijke regels geven hier mogelijkheden toe, maar die kennen wel beperkingen. De VVD heeft vorig jaar met raadsbrede steun bepleit om voor Hilvarenbeek ruimhartigere regels te maken. Het college heeft dat overgenomen. 


In de Beekse regeling is het niet meer nodig om een acute zorgbehoefte aan te tonen. Het volstaat dat de zorgvrager de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of aannemelijk maakt dat binnen tien jaar een zorgbehoefte zal ontstaan. Zo kunt u al langer van te voren vooruitlopen op toekomstige ontwikkelingen.


Zie voor de overige voorwaarden:  2021-36 informatiebrief Verruimde regeling mantelzorgwoningen (+) (notubiz.nl) of neem contact op met de gemeente.