Door met oplossing landbouwverkeer, maar eerst beter uitwerken.

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met een amendement van de VVD om verder te gaan met het proces om het landbouwverkeer om het dorp heen te geleiden.

© Tycho Holleman

Het college heeft voor het noord- en zuidwesten van het dorp routes voorgesteld om het landbouwverkeer en ander zwaar- en vrachtverkeer om te leiden. Het gaat dan om routes via het Biedonkenpad, Broekstraatje, Veldhoven, Heistraat, Het Koelstraatje en Klein Loosedijk.

Deze plannen zijn weliswaar een goede stap, waar de VVD positief tegenover staat, maar er dient nog wel meer te worden uitgewerkt voordat de raad een definitief besluit kan nemen. Zo zijn er technisch nog vragen over de exacte uitwerking van de routes, moet er nog meer worden gewerkt aan het verkrijgen van draagvlak en moet financieel nog worden berekend wat de exacte kosten zullen zijn. In de Voorjaarsnota, die komende juli in de raad wordt behandeld, wil de VVD al de financiƫle kaders voor het project meegeven aan het college.

Op voorstel van de VVD heeft de raad besloten deze punten eerst te laten uitwerken, voordat een definitief besluit wordt genomen. De Raad heeft dus weer een stap gezet in de richting van het verkeersveiliger maken van de kern Hilvarenbeek.

Ook aan de oostzijde zijn routes nodig. Deze zou op het zuiden van de N269 worden gevonden door openstelling van de weg en het noorden van de N269 door het weer in gebruik nemen van de betonbaan. Hier staat het college nog aan het begin van het proces en dit gebeurt in goede samenspraak met de wegeigenaar, de provincie. De raad heeft wel besloten het college dit proces verder in gang te zetten. Uiteindelijk zijn zowel de oplossing aan de westzijde als de oostzijde van het dorp nodig om het landbouwverkeer uit het dorp te kunnen halen.