Lokale zorg regionaal inkopen! Maar hoe?

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari heeft de raad de uitgangspunten inkoop sociaal domein, regio Hart van Brabant goedgekeurd.

Samen met de andere gemeenten in de regio bepalen we hoe we grote delen van de Jeugdzorg, WMO en Participatiewet gaan inkopen. Een belangrijk deel van dit pakket wordt in regionaal verband ingekocht, om financieel en kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden aan diegenen die dit nodig hebben. 


Er gaat veel geld om in het sociale domein, meer dan 130 miljoen euro. We vinden het dan ook van groot belang dat er goede en zorgvuldige keuzes worden gemaakt.


Regionale inkoop biedt ons voordelen met betrekking tot schaalgrootte, toch vinden we als VVD Hilvarenbeek dat er duidelijke lokale accenten moeten worden meegenomen in dit proces. Tijdens het debat hebben we dit kenbaar gemaakt, omdat de uitgangspunten die er lagen erg abstract waren. Wethouder Overmans heeft goed naar onze argumenten geluisterd en heeft een krachtig signaal naar de regio afgegeven.


Met de unanieme instemming in de gemeenteraad is het startschot gegeven voor een traject wat in 2022 zijn beslag moet krijgen. We blijven het proces kritisch volgen en houden u uiteraard op de hoogte van het vervolg.


Onze uitgangspunten zijn als volgt:

  • We organiseren zorg lokaal waar het kan en regionaal waar het moet;
  • Betere samenwerking tussen zorgverleners is nodig voor effectieve zorg;
  • Het melden van klachten moet eenvoudiger;
  • Minder zorgaanbieders mag niet leiden tot een lagere kwaliteit van zorg;
  • Door lokale zorgaanbieders te betrekken bij het gemeentelijk beleid, stemmen we de zorg beter af op de lokale situatie.