VVD blijft in nieuwe Beekse coalitie

Na de verkiezingen van 2018 zijn de partijen in Hilvarenbeek op voorspraak van HOI Werkt een raadsbrede samenwerking aangegaan (behalve LEV, deze partij heeft vanaf het begin niet meegedaan aan de raadsbrede samenwerking). Er kwam een raadsbreed programma-akkoord en een college met wethouders die niet zijn gebonden aan een partij.

© Jeroen Verhelst (maart 2018)

Na de verkiezingen van 2018 zijn de partijen in Hilvarenbeek op voorspraak van HOI Werkt een raadsbrede samenwerking aangegaan (behalve LEV, deze partij heeft vanaf het begin niet meegedaan aan de raadsbrede samenwerking). Er kwam een raadsbreed programma-akkoord en een college met wethouders die niet zijn gebonden aan een partij. Niet het idee van de VVD, maar we zijn het proces met een positieve kritische houding ingegaan. We zijn nu drie jaar later en de Gemeenschapslijst heeft afgelopen zaterdag gemeld niet verder te willen met deze samenwerking. We vinden het jammer maar respecteren uiteraard hun keuze.


VVD heeft samen met HOI Werkt en CDA uitgesproken samen verder te willen als nieuwe Beekse coalitie. We voelen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de ambities uit het raadsbrede akkoord waar te maken en een stabiel gemeentebestuur te vormen. Het besluit van de Gemeenschapslijst heeft dan ook geen gevolgen voor het college. De drie wethouders gaan verder met de uitvoering van het raadsprogramma, waarmee ze al een heel eind op weg zijn. 


Dit betekent niet dat de VVD op alle fronten tevreden is over de raadsbrede samenwerking die er de afgelopen 3 jaar is geweest. Met name vinden wij dat de raad tot nu toe onvoldoende de regie heeft gehad. Het college heeft daardoor te weinig sturing gehad en heeft op veel te grote afstand van de raad gefunctioneerd. Dat moet nu echt veranderen om het resterende jaar van deze raadsperiode nog goed te benutten. De VVD zal zich er sterk voor maken dat we concreet gaan benoemen én borgen dat onze plannen worden gerealiseerd. Dat is immers in het belang van onze inwoners!