College deelt zorgen VVD over tweerichtingsverkeer Hilverstraat

De VVD heeft eerder schriftelijke vragen gesteld omdat we zorgen hebben over de verkeersveiligheid nu de Hilverstraat weer is opengesteld voor tweerichtingsverkeer. Het College heeft op onze vragen geantwoord dat zij de zorgen deelt.

 Het College wil de situatie in de Hilverstraat meenemen in een centrumplan waarin zij oplossingen voor alle gevaarlijke verkeerssituaties in het centrum meeneemt. Dit omdat de straten in het historisch centrum smal zijn en er op meer plaatsen onwenselijke verkeerssituaties zijn. Oplossingen voor individuele situaties zouden op andere plekken weer tot problemen kunnen leiden. 

Het laden en lossen op de rijbaan in de Hilverstraat noemt het College onwenselijk, en hierop willen zij eerder al actie ondernemen. 

De VVD is het eens met de integrale benadering van alle problemen, maar vindt niet dat de oplossing voor de problemen hierdoor te lang op zich moet laten wachten. Wij zullen daarom een vinger aan de pols houden bij het College dat dit niet op de lange baan wordt geschoven en het proces kritisch blijven volgen.