Aandacht voor overlast vliegverkeer leidt tot resultaten!

Begin 2019 meldden de Coöperaties Haghorst en Biest-Houtakker maar ook tal van individuele inwoners van onze gemeente dat er toenemende last werd ervaren door het laag overvliegen van helikopters vanuit de vliegbasis Gilze-Rijen naar onder andere het laagvlieggebied de Oirschotse Heide. De helikopters vliegen met grote regelmaat over het noorden van Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Haghorst.

De VVD Hilvarenbeek heeft het college opgeroepen om hiermee aan de slag te gaan maar is ook zelf actief aan de slag gegaan met dit dossier. Allereerst hebben we een opvraag gedaan van het aantal klachten bij de vliegbasis Gilze-Rijen. Al snel bleek dat er een hiaat in de klachtenregistratie moest zitten, er kwamen namelijk nauwelijks klachten vanuit Haghorst voor, dit terwijl juist vanuit die kern veel klachten aan ons werden gemeld. Na enig speurwerk en navraag bij de vliegbasis Gilze-Rijen bleek dat mensen uit Haghorst hun klacht moesten indienen bij de vliegbasis Eindhoven. Uiteraard werden ook hier de cijfers opgevraagd. Dit gaf een totaal ander beeld. Vanaf 2016 tot nu zijn de klachten meer dan verdubbeld. Op dit moment zijn er alleen al in 2019 zo’n 85 klachten geregistreerd. Wat hierin opvalt is dat de meerderheid van de klachten komen vanuit Haghorst, gevolgd door Biest-Houtakker en Hilvarenbeek (Noord). Dit komt overeen met de route die de helikopters volgen om op het oefengebied te komen.

 

Wat heeft de VVD de afgelopen maanden bereikt:

  • Er is (eindelijk) een duidelijk inzicht ontstaan in het aantal klachten per kern;
  • Defensie heeft toegezegd dat er één punt komt waar inwoners vanuit de gemeente Hilvarenbeek hun klachten kunnen melden. Op dit moment moeten inwoners uit Haghorst hun klachten nog melden bij de vliegbasis Eindhoven, wat uiteraard niet logisch is. Defensie werkt op dit moment aan een oplossing;
  • We hebben bij het college van burgemeester en wethouders de klachten onder de aandacht gebracht. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met burgemeester Nuijten, wethouder Van de Loo en de commandant van het helikoptercommando van de Vliegbasis Gilze-Rijen op 29 mei jongstleden;
  • De gemeente Hilvarenbeek is voortaan een vaste deelnemer aan de COVM (Commissie Overleg en Voorlicht Milieuhygiëne). Wethouder Ted van de Loo wordt hiervoor verantwoordelijk. Deze commissie adviseert de minister van Defensie. De  belangrijkste taken zijn Overleg en Voorlichting over milieu gerelateerde zaken (vaak geluid);
  • Na de zomer wordt er een informatieavond georganiseerd vanuit de gemeente en Defensie voor alle geïnteresseerden. Een datum is op dit moment nog niet bekend. We zullen u dit uiteraard laten weten zodra een datum en locatie bekend zijn.

 

Zoals we eerder meldden is de VVD niet tegen helikopteroefeningen. Wij begrijpen dat defensie moet kunnen oefenen, maar je kunt er wel samen afspraken over maken.