Hilvarenbeek gaat aan de slag met zonne- en windenergie

Net als iedere gemeente in Nederland plaatst de energietransitie ook Hilvarenbeek voor een stevige opgave. Naast energiebesparing en zonnepanelen op daken e.d. is het onontkoombaar om ook grootschalige projecten op te zetten. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag het college groen licht gegeven om aan de slag te gaan met een beperkt aantal projecten voor zonneweiden en windturbines.

De VVD ondersteunt dit. We realiseren ons dat het soms ‘pionieren’ en ‘vallen en opstaan’ is, maar we vinden dat dat geen reden kan zijn om niets te doen. Er zijn nu kaders aangegeven waarbinnen plannen moeten passen. Die kaders zijn enerzijds ruimtelijk (waar kan het wel of niet, de gevolgen voor de omgeving en het landschap moeten zoveel mogelijk worden beperkt etc.) en anderzijds maatschappelijk (initiatieven die kans willen maken, moeten laten zien hoe ze de omgeving en lokale samenleving laten participeren, hetgeen ook voor het draagvlak erg belangrijk is).