Beekse raad schaft ambtsgebed af

Incidentele bezoekers van de Hilvarenbeekse gemeenteraadsvergadering spraken er vaak hun verwondering over uit: wordt de vergadering echt geopend en afgesloten met een gebed? Past dat nog in deze tijd? En hoe verhoudt zich dit met de scheiding tussen kerk en staat?

De VVD Hilvarenbeek heeft deze kwestie enkele malen aan de orde gesteld, want vond dat dit niet meer gepast was. Samen met HOI Werkt en het CDA hebben we het initiatief genomen voor een neutrale tekst, waar iedere inwoner zich in kan vinden. Uiteindelijk hebben de andere fracties hier ook mee ingestemd en is de nieuwe tekst unaniem aangenomen.

 

Het openingswoord luidt voortaan als volgt: “Aan het begin van deze vergadering spreken wij het vertrouwen uit dat onze werkzaamheden bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Laten wij hiervoor kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- of levensovertuiging, en respect hebben voor elkaars mening”. De vergadering wordt afgesloten met: “Aan het eind van deze vergadering spreken wij de hoop uit dat onze werkzaamheden ten goede komen aan de gemeente Hilvarenbeek en haar inwoners”.