Schuldhulpverlening

In de raadsvergadering van 28 maart is door de gemeenteraad de kadernota schuldhulpverlening besproken. De VVD heeft o.a. gepleit om ook ZZP’ers, agrariërs en andere werkenden met inkomensdruk zeker niet te vergeten. Samen met de collega’s van het CDA nam de VVD het initiatief om een motie in te dienen, die met meerderheid van stemmen is aangenomen.

In de raadsvergadering van 28 maart is door de gemeenteraad de kadernota schuldhulpverlening besproken.

Helaas hebben ook in onze gemeente te veel mensen te maken met problematische schulden. De nieuwe kadernota zorgt ervoor dat er een vereenvoudiging komt voor de toegang tot de schuldhulpverlening. Ook gaan een aantal sociale partners meewerken aan zogenaamde vroeg signalering. Wanneer er betaalproblemen ontstaan bij bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars of de woningbouwcoöperatie wordt dit gemeld aan de gemeente zodat deze proactief het gesprek met inwoners aan kunnen gaan.

De VVD heeft gepleit om ook ZZP’ers, agrariërs en andere werkenden met inkomensdruk zeker niet te vergeten. Omdat op schuldhulpverlening nog steeds een taboe rust durven veel mensen niet actief de stap naar de gemeente te maken.

Samen met de collega’s van het CDA nam de VVD het initiatief om een motie in te dienen, die met meerderheid van stemmen is aangenomen. De motie ziet erop toe dat de Gids in Geldzaken die door de gemeente wordt aangesteld de procedures moet vereenvoudigen. Ook willen de partijen een gedegen evaluatie van de voortgang die de Gids in Geldzaken boekt.

Tijdens de debatvergadering heeft de VVD-fractie een aantal harde toezeggingen gevraagd aan wethouder Overmans: de uitvoeringsnotitie moet nog voor de zomervakantie klaar zijn zodat we aan de slag kunnen. Ook vroeg de VVD extra aandacht te besteden aan de groep werkenden (ZZP’ers, agrariërs en andere werkenden). Extra aandacht vroeg de VVD-fractie ook voor educatie op basisscholen en het voortgezet onderwijs in onze buurgemeenten. Deze toezeggingen werden allemaal overgenomen door wethouder Overmans.

De VVD is blij met deze kadernota schuldhulpverlening. Inwoners die het moeilijk hebben in onze gemeente moeten we maximaal faciliteren. Deze kadernota voorziet hierin.

 

Ronald Blok

Fractievoorzitter

VVD Hilvarenbeek