Vergeet gemeente Hilvarenbeek de kern Baarschot?

Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuwe Woonvisie en daarin wordt Baarschot ‘gewoon’ onder Diessen meegenomen. De VVD Hilvarenbeek vindt dat we Baarschot en de Baarschottenaren daarmee tekortdoen. Ons raadslid Wil Vennix heeft het college daarom gevraagd om o.a. in de Woonvisie, Baarschot wél als afzonderlijke kern mee te nemen.

Als enige van de 6 kernen van onze gemeente heeft Baarschot niet de formele status van ‘woonplaats’ volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Volgens de landelijke regelgeving bestaat Baarschot dus niet als bestuurlijke eenheid, om die reden heeft het ook geen eigen postcode. Het rare is dat de gemeente Hilvarenbeek vervolgens Baarschot óók niet als afzonderlijke kern behandelt. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuwe Woonvisie en daarin wordt Baarschot ‘gewoon’ onder Diessen meegenomen.


De VVD Hilvarenbeek vindt dat we Baarschot en de Baarschottenaren daarmee tekortdoen. Baarschot is immers – ongeacht de formele status voor de BAG – feitelijk een afzonderlijke kern, met eigen wensen en mogelijkheden. Ons raadslid Wil Vennix heeft het college daarom gevraagd om in de Woonvisie maar ook in andere belangrijke stukken voortaan Baarschot wél als afzonderlijke kern mee te nemen. We zijn benieuwd naar de reactie.