Langer thuis wonen met de Blijvers- en Verzilverlening

In onze gemeente Hilvarenbeek is sprake van een hoge mate van vergrijzing. Geschikte woningen zijn er nauwelijks en de wachtlijst voor een appartement in De Clossenborch is al opgelopen naar langer dan een jaar! De VVD is dan ook blij met de Blijvers- en Verzilverlening die het mogelijk maakt om woningen levensloopbestendig te maken.

Toenemende vergrijzing en nauwelijks geschikte woningen zorgen voor problemen
In onze gemeente Hilvarenbeek is sprake van een hoge mate van vergrijzing, zelfs meer dan het landelijk gemiddelde. Een bijkomend probleem is dat er in de gemeente Hilvarenbeek nauwelijks geschikte woningen zijn voor senioren. De wachtlijst voor een appartement in De Clossenborch is op dit moment opgelopen naar langer dan een jaar! Ook zijn er bij woningcorporatie Leystromen geen / nauwelijks beschikbaar. Tijdens het schrijven van dit artikel is er geen enkele woning beschikbaar. 

Mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen
Veel senioren in onze gemeente geven aan zo lang mogelijk in hun eigen huis te willen blijven wonen. Toch kan de toenemende leeftijd en wellicht lichamelijke of andere ongemakken er voor zorgen dat de woning moet worden aangepast om veilig en comfortabel te kunnen blijven wonen. 

Met technische hulpmiddelen en professionele- of mantelzorg is het dan vaak mogelijk om te kunnen blijven wonen inde vertrouwende woning en omgeving. 

De Blijvers- en Verzilverlening bieden uitkomst
Wanneer een huurder of woningeigenaar zijn woning levensloopbestendig wil maken kan een beroep worden gedaan op de Blijverslening. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld, wat in verschillende vormen verstrekt kan worden (consumptief of hypothecair). Tijdens de raadsvergadering van 7 februari werd dit raadsvoorstel als hamerstuk behandeld. Dit betekent dat er in de Raadsvergadering geen bespreking over dit punt is geweest. 

Alle fracties hebben unaniem ingestemd met dit raadsvoorstel. 

Een aanvraag voor de Blijvers- of Verzilverlening kan worden gedaan bij de gemeente. 

VVD juicht dit initiatief toe maar blijft aandringen op meer geschikte woningen
In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat er projecten opgestart moeten worden om mensen langer thuis te laten wonen. We zijn dan ook blij met de Blijvers- en Verzilverlening die het mogelijk maakt om woningen levensloopbestendig te maken. 

Toch blijft de VVD uiteraard ook aandringen op de bouw van meer woningen, niet alleen voor starters en mensen met een middeninkomen, maar zeker ook voor senioren! We hebben een flinke achterstand die zo snel mogelijk moet worden ingelopen!

Ronald Blok
Fractievoorzitter
VVD Hilvarenbeek