Krijgt de sloop van de Hispohal een vervelend staartje?

In de afgelopen raadsvergadering stelde fractievoorzitter, Ronald Blok, een aantal vragen over de voortgang van de sloop van de oude Hispohal aan de Kennedylaan. Terecht zo bleek het!

De oorspronkelijke overdracht van Laco naar de gemeente stond gepland rond 1 februari. Op dit moment heeft de overdracht nog niet plaatsgevonden bleek uit de antwoorden van burgemeester Palmen. 

Tal van zaken die behoren bij de overdracht van het pand zijn verwijderd
Door Laco zijn tal van zaken uit de Hispohal verwijderd wat volgens burgemeester Palmen niet volgens de afspraken was. Dit betekent dat de overdracht van Laco aan de gemeente dus nog niet heeft kunnen plaatsvinden. De gemeente is op dit moment in overleg met Laco om de goederen terug te plaatsen of om tot een verrekening te komen. Burgemeester Palmen heeft aangegeven dat hiervoor een termijn van één week wordt aangehouden. 

Gevoel van onveiligheid beperken
Tijden een recent gehouden inloopavond voor omwonenden werden vooral vragen geuit over de beveiliging van het leegstaande pand en de overlast die de sloop met zich mee zal brengen. Burgemeester Palmen gaf aan dat de beveiliging van het pand wordt gehandhaafd. Over de transportbewegingen tijdens de sloop worden afspraken gemaakt met de bedrijven die de sloop gaan uitvoeren om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. 

Hoe nu verder?
Zolang de kwestie over de verdwenen zaken niet is opgelost kan de daadwerkelijke overdracht van de Hispohal niet plaatsvinden. Dit kan ook gevolgen hebben voor de sloop die rond juni gepland staat. Zolang de gemeente geen eigenaar is kan de procedure niet verder worden opgestart. Zo kan ook de aanbesteding voor de sloop nog niet worden uitgeschreven. 

De VVD houdt vinger aan de pols!
Uiteraard zal de VVD het proces rondom de overdracht en de uiteindelijke sloop qua procedure maar zeker ook qua financiële gevolgen kritisch blijven volgen! We houden u op de hoogte via Facebook en onze website. 

Ronald Blok
Fractievoorzitter
VVD Hilvarenbeek