Accountmanager bedrijven: uw gids op het gemeentehuis!

Op voorstel van de VVD is in het raadsbrede programma-akkoord afgesproken ook in Hilvarenbeek accountmanagement voor bedrijven in te stellen. Doel hiervan is om ondernemers en andere initiatiefnemers te helpen en te begeleiden als ze “er binnen het gemeentehuis niet doorheen komen”.

Het gaat dus niet om reguliere aanvragen, maar om situaties die tussen wal en schip dreigen te vallen terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Het college heeft hier een medewerkster voor twee dagen per week voor vrijgemaakt, het is Jeske van Dommelen.

Op de site van de gemeente (https://www.hilvarenbeek.nl/voor-bedrijven/onderwerpen-a-z_3215/product/accountmanager-bedrijven_233.html) legt ze uit wat ze doet: “Soms is het als ondernemer lastig om binnen de gemeente de juiste persoon te vinden. Daarom heeft de gemeente Hilvarenbeek een accountmanager bedrijven. Jeske van Dommelen is als accountmanager bedrijven het eerste aanspreekpunt voor bedrijven in Hilvarenbeek. De accountmanager is de verbindende schakel tussen ondernemers en gemeente. Zij denkt mee vanuit een verbindende en faciliterende rol. Voor vragen met betrekking tot nieuwe initiatieven, starten van een bedrijf, (vastgelopen) uitbreidingsplannen, bedrijventerreinen, of projecten waar meerdere beleidsterreinen bij zijn betrokken kunnen ondernemers en initiatiefnemers terecht bij de accountmanager bedrijven.”

De VVD Hilvarenbeek wenst Jeske veel succes en raadt alle ondernemers aan om in voorkomende gevallen contact met haar op te nemen.