Overlast heli’s: college onderneemt toch actie

Burgemeester Palmen heeft gezegd bereid te zijn om de verbinding te leggen met de vliegbasis en een informatieavond (mee) te organiseren en te bezien of er overleg op gang kan komen.

De VVD Hilvarenbeek verneemt veelvuldig klachten van inwoners van o.a. Biest-Houtakker, Haghorst en de kern Hilvarenbeek over forse overlast van overvliegende helikopters. Deze vluchten, van de vliegbasis Gilze-Rijen naar het oefengebied de Oirschotse Heide en retour, zijn noodzakelijk om de inzetbaarheid van de troepen te garanderen, maar informatie en overleg kan naar onze mening de overlast verminderen.


Aanvankelijk reageerde het college erg afhoudend op onze vragen en suggesties voor initiatieven. Het aantal klachten bleek vrij klein te zijn, maar waarschijnlijk gebruiken veel klagers het verkeerde loket. De juiste link naar het klachtenformulier van Defensie over overlast van helikopters e.d. is: https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier 


Maar ook los van het aantal klachten zag het college hier geen taak voor zich weggelegd. Onze fractie is het daar niet mee eens en vinden dat B&W onze inwoners daarmee in de kou laten staan.

Gelukkig bleek het college in tweede instantie toch bereid om in actie te komen. Burgemeester Palmen heeft gezegd bereid te zijn om de verbinding te leggen met de vliegbasis en een informatieavond (mee) te organiseren en te bezien of er overleg op gang kan komen.


Belangrijk uitgangspunt daarbij is wel dat de burgemeester – terecht naar onze mening – benadrukt dat de gemeente op dit vlak geen formele bevoegdheden heeft en dus ook niets kan beloven. Mensen mogen dus niet de verwachting hebben dat “de gemeente het wel even gaat regelen”. Het idee is om met de Coöperaties Haghorst en Biest-Houtakker en met individuele klagers uit de kern Hilvarenbeek contact te leggen om samen dit te gaan oppakken. Wordt dus vervolgd!