College terughoudend met aanpak helikopteroverlast

Naar aanleiding van diverse klachten van inwoners en signalen van de coöperaties Biest-Houtakker en Haghorst heeft de VVD Hilvarenbeek vragen gesteld over de overlast van overvliegende helikopters.

Het betreft de heli's die van de vliegbasis Gilze-Rijen naar het laagvlieggebied Oirschotse Heide en terug vliegen en daarbij onze gemeente passeren. We hebben daarbij onder meer gesuggereerd om Defensie uit te nodigen om een informatieavond te organiseren en een overlegstructuur op te zetten.

In de beantwoording van onze vragen meldt het college dat er in 2018 bij Defensie uit onze gemeente 48 meldingen zijn binnengekomen van 19 melders. Met name op basis van dit beperkte aantal klachten ziet het college geen aanleiding tot het nemen van acties.

De VVD Hilvarenbeek heeft hier, gelet op het relatief beperkte aantal formele klachten bij Defensie, wel enig begrip voor, maar kan dit tegelijkertijd moeilijk rijmen met de hoeveelheid en ernst van de klachten die ons van diverse kanten hebben bereikt.

De antwoorden van het college zijn voor ons daarom aanleiding om nader in overleg te gaan met beide coöperaties en de individuele inwoners die ons hun klachten hebben doorgegeven. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zullen we bezien of er vervolgacties gewenst zijn.