Provincie tegen Hilvarenbeek: bouwen, bouwen, bouwen!

Op zaterdag 8 december jl. organiseerde de VVD de Brabantdag in het provinciehuis. Na een inspirerende en humoristische speech van minister Eric Wiebes over het klimaat heb ik deelgenomen aan een workshop over woningbouw.

© VVD Hilvarenbeek

Discussieleider was Joost Möller (oud-wethouder Tilburg en voorzitter van het landelijke VVD Netwerk Wonen) en debaters waren Daniel Koerhuis (VVD Tweede Kamerlid met wonen in zijn portefeuille) en Erik van Merrienboer (PvdA-gedeputeerde Ruimte). Doel van de discussie was onder meer om duidelijk te krijgen of er in Brabant nog woningbouwcontingenten bestaan.

 

Van Merrienboer stelde klip en klaar dat hij gemeenten niets in de weg legt als ze willen bouwen, integendeel. Hij zei dat gemeenten ten onrechte naar de provincie wijzen als ze bouwplannen afwijzen en noemde hierbij Hilvarenbeek expliciet als voorbeeld: “We hebben met geen enkele gemeente zoveel werk als met Hilvarenbeek. Al die initiatiefnemers die ons benaderen met de vraag waarom wij hun plannen tegenhouden. Terwijl dat helemaal niet waar is, dat is de eigen interpretatie van de gemeente. Die schaamlap heb ik afgelopen donderdag weggetrokken.” Van Merrienboer verwees hiermee naar een bijeenkomst die hij donderdag 6 december had met het Beekse college, waarin hij deze zelfde boodschap had gebracht.

 

Vervolgens heb ik – ik voelde me als enige Hilvarenbekenaar in de zaal natuurlijk aangesproken – de gedeputeerde gevraagd of medewerking aan inbreidingsinitiatieven onze uitbreidingsplannen in gevaar kan brengen. Dat is vanuit het vorige en huidige college immers steeds verteld aan de raad. In het bijzonder zou de tweede fase van plan Gelderakkers op slot dreigen te gaan als Hilvarenbeek (te veel) inbreidingsplannen groen licht geeft. Van Merrienboer bleek uitstekend op de hoogte van de lokale situatie en stelde nadrukkelijk dat Gelderakkers II níet ter discussie komt als Hilvarenbeek aan inbreidingsplannen meewerkt die planologisch kwaliteit hebben en tegemoetkomen aan de vraag. Wat dat laatste betreft merkte hij fijntjes op dat je dan natuurlijk wel over een actuele Woonvisie moet beschikken. De Beekse Woonvisie dateert al weer van 2009 en zal pas volgend jaar worden geactualiseerd. In de verdere discussie herhaalde hij dat de gemeenten vooral moeten “bouwen, bouwen, bouwen”. Wel is voor uitbreidingsplannen regionale afstemming nodig, maar de suggestie dat dat ook een soort contingenten oplevert, wierp de gedeputeerde verre van zich.

 

Deze discussie gaf duidelijkheid maar riep bij mij ook veel vragen op. In 2017 heeft Ronald Blok, onze huidige VVD-fractievoorzitter, het initiatief genomen voor een gesprek tussen hemzelf en vertegenwoordigers van Gemeenschapslijst en HOI Werkt met twee naaste medewerkers van gedeputeerde Van Merrienboer. Daaruit kwam toen ook al de boodschap dat Hilvarenbeek niet beperkt wordt door contingenten. Daarop is op voorstel van de VVD en de GL in december 2017 een motie aangenomen waarin werd gevraagd afwegingscriteria voor inbreidingsplannen aan de raad aan te bieden. Helaas heeft het een jaar geduurd voordat dat is gebeurd en in het voorstel voor die criteria wordt nog steeds gerept over “beperkte bouwmogelijkheden”. Het woord ‘contingent’ wordt in het stuk niet genoemd, maar tussen de regels door is het wel te lezen. Afgelopen donderdagavond werd dit voorstel in de commissie besproken en deed wethouder Van de Put verslag van de ontmoeting, eerder die dag, met Van Merrienboer, met als conclusie dat er veel meer mogelijk is qua woningbouw dan gedacht.

 

Ik blijf met de vraag zitten waarom we in Hilvarenbeek zo lang zijn blijven denken in beperkingen in plaats van in mogelijkheden. Hoe dan ook, hopelijk komt de woningbouw in Hilvarenbeek dan nu eindelijk op gang, zonder nog langer onnodig de provincie de schuld te geven, of – in de woorden van de gedeputeerde – de provincie als “schaamlap” te gebruiken. In de raadsvergadering van 20 december worden hierover wat ons betreft duidelijke stappen gezet. De VVD Hilvarenbeek kiest voor doen!