VVD wil duidelijk informatieplatform 'Wonen'

In het raadsbrede akkoord staat onder andere opgenomen dat er meer gebouwd moet worden naar behoefte. Die behoefte is zoals bekend erg groot. De VVD Hilvarenbeek heeft echter geconstateerd dat vooral jongeren – maar ook senioren en doorstromers – een platform missen waarop alle relevante informatie over kopen en huren is te vinden. Er bestaat daarnaast onduidelijkheid over bepaalde begrippen en men hoort vaak pas achteraf – en dus te laat – dat ergens een nieuw woningbouwproject van start is gegaan.

De VVD Hilvarenbeek roept het college daarom op om een website te ontwikkelen die toegankelijk, laagdrempelig en uitnodigend is, in begrijpelijke taal is geschreven en een vlotte titel heeft, bijvoorbeeld ‘woneninhilvarenbeek.nl’. De gemeentelijke website moet naar de nieuwe website verwijzen maar deze dient tevens rechtstreeks benaderbaar zijn. Op de website dient informatie te worden geplaatst zowel over huurwoningen als koopwoningen en bouwgrond. Denk specifiek aan:

  • uitleg over de regels omtrent toewijzing, voorrang en inschrijving op de lijst van woningzoekenden; denk ook aan uitleg van belangrijke begrippen als ‘starter’ en ‘spijtoptant’, met daarbij verduidelijkende voorbeelden en de mogelijkheid om vragen te stellen (die dan samen met de antwoorden weer aan de site kunnen worden toegevoegd);
  • informatie over concrete nieuwbouwprojecten;
  • vrijkomende huurwoningen, in elk geval van Leystromen en zo mogelijk ook andere verhuurders.