College beantwoordt vragen VVD m.b.t. mobiele netwerk Haghorst

Het college heeft de vragen van de VVD over het slechte mobiele netwerk in Haghorst beantwoord.

Het college is het met ons eens dat ook voor Haghorst een betrouwbaar en goed werkend mobiel netwerk beschikbaar dient te zijn. Men is met diverse partijen in gesprek en KPN heeft toegezegd om medio 2019 een extra opstelpunt te plaatsen in Haghorst. Verder is op 11 september 2018 een gesprek gepland met alle mobiele netwerkbeheerders. Hopelijk brengen deze acties op termijn verbetering!