Vragen over mobiel netwerk in Haghorst

Het is al jaren bekend dat de kern Haghorst kampt met een slechte dekking qua mobiele netwerken. Onlangs bereikten ons hierover weer diverse klachten. Weliswaar is de ontvangst verbeterd ten opzichte van de – dramatisch slechte – situatie van enkele jaren geleden, maar het is nog steeds aanzienlijk slechter dan in Nederland gebruikelijk is.

© VVD Hilvarenbeek

Hoewel de zorg voor een goed werkend mobiel netwerk geen vanzelfsprekende kerntaak voor de gemeente is, ligt hier naar onze mening toch een zorgplicht. Een fatsoenlijk werkend mobiel netwerk behoort immers anno 2018 tot de basisvoorzieningen. Denk verder aan de gevolgen voor de veiligheid, burgerhulpverlening zoals Burgernetmeldingen en eerste harthulp via HeartSafe kunnen door het slechte netwerk in het gedrang komen, met alle gevolgen van dien. Daarnaast is ook voor ondernemingen een goede bereikbaarheid een absolute voorwaarde.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Zijn er objectieve metingen/gegevens bekend over het bereik van de mobiele netwerken in de kern Haghorst?

2. Bent u het met ons eens dat hier een zorgplicht ligt voor de gemeente?

3. Bent u bereid hierover in gesprek te gaan met de Coöperatie Haghorst, Kommissie Kleine Kern Haghorst en lokale bedrijven?

4. Ziet u mogelijkheden om de bestaande tekortkomingen aan te pakken? Zo ja, welke acties gaat u hierop ondernemen, bij voorkeur in samenspraak met de Coöperatie Haghorst, Kommissie Kleine Kern Haghorst en/of lokale bedrijven?